Cíle a cílová skupina

Čeho chceme prostřednictvím našich služeb dosáhnout a komu služby poskytujeme?


CÍLE

 • zvyšovat znalosti a dovednosti pěstounů v oblasti výchovy dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči
 • předcházet selhávání a předčasnému ukončení pěstounské péče prostřednictvím dlouhodobé a pravidelné spolupráce, podpory a včasné pomoci
 • podpora identity dítěte vyrůstajícího v pěstounské péči 
 • zajištění bezpečného kontaktu dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

CÍLOVÁ SKUPINA
 •  pěstounské rodiny z Jihočeského kraje, tj.:
  • osoby pečující (tj. pěstouni, poručníci) a osoby v evidenci (tj. pěstouni na přechodnou dobu)
  •  děti svěřené do pěstounské péče
  •  biologické děti pěstounů
  •  další osoby žijící s pěstouny ve společné domácnosti
Mimo naši hlavní činnost v rámci uzavřených dohod s pěstounskými rodinami poskytneme pomoc každému dítěti, které se na naše zařízení obrátí.