Proč pěstouni potřebují podporu?

  • Děti, které pěstouni přijímají do pěstounské péče, si s sebou přinášejí různá traumata, jejichž následkem může být celá škála problémů (např. narušení schopnosti navazovat vztahy, agresivita, sebepoškozování, krádeže, lhaní, závislosti, poruchy identity a mnoho dalšího).
  • Pěstouni tedy potřebují navíc mnoho znalostí, dovedností a schopností, které biologičtí rodiče běžně nepotřebují
  • Mohou nastat problémy při kontaktech dítěte s biologickými rodiči.
  • Pěstouni jsou stejně jako pracovníci tzv. pomáhajících profesí ohroženi rizikem syndromu vyhoření (= postupem času přicházející ztráta osobního zaujetí, následek chronického stresu, který se může projevovat únavou, poruchami spánku, tělesnými potížemi, pocitem marnosti, nespokojenosti).

Doprovázení pěstounských rodin pomáhá řešit tyto problémy tím, že nabízí:

  • Pravidelná setkání s profesionálem, možnost konzultace dění v rodině, včasné odhalení počínajících problémů, slouží jako prevence předčasného ukončení pěstounské péče.
  • Vzdělávací semináře s programem pro děti, možnost půjčení odborné literatury.
  • Pomoc při kontaktu dítěte s jeho biologickou rodinou, podpora vytvoření vztahu dítěte i pěstounů k jeho biologickým rodičům, nastavení pravidel pro návštěvy.
  • Setkávání pěstounů, zprostředkování sdílení zkušeností.