Vzdělávací kurzy a semináře


  • Zájemci se mohou hlásit Jaroslavě Haisové mailem (haisova@prevent99.cz), nebo telefonicky (702 169 143), nebo prostřednictvím svého OSPODu.
  • Kurzy a semináře se konají v prostorách PREVENTu ve Strakonicích a Českých Budějovicích či Blatné, případně dle domluvy je možné je uspořádat i v jiných městech. Přesná adresa je vždy  upřesněna přihlášeným účastníkům.
  • Cena kurzů: Pěstouni, kteří mají uzavřenu Dohodu o pěstounské péči s PREVENT 99 z.ú., mají kurzy zdarma. Pro ostatní pěstouny je cena 200,- Kč na osobu za hodinu (kurz je placen prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají uzavřenu Dohodu o výkonu PP).
  • Lektoři nabízí možnost uspořádat seminář na již vypsané téma (viz. - témata kurzů- nahoře) takzvaně "na míru" pro OSPOD či jinou doprovázející organizaci.  Předpokladem je minimálně 6 účastníků.
  • V případě zájmu zajišťujeme po dobu trvání kurzu hlídání dětí. Potřebu hlídání dětí je nutné nahlásit minimálně 14 dní před konáním kurzu. Při hlídání dětí během kurzu si v případě, že rodina s námi nemá uzavřenou Dohodu účtujeme 50,- Kč za děti z jedné rodiny (bez ohledu na jejich počet).
  • Nabídka vzdělávacích kurzů a seminářů je průběžně aktualizována a doplňována.