Termíny kurzů na 1. pololetí 2018 - zima+jaroDATUM A ČAS, ROZSAH,

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV KURZU. TÉMATA. STRUČNÝ POPIS OBSAHU

LEKTOŘI

SOBOTA 

13. 1. 2018 od 9.00

6 hodin

ČESKÉ BUDĚJOVICE


PUBERTA
Budeme se zabývat obdobím dospívání jako jednoho z nejtěžších období života člověka. Obdobím, které je náročné jak pro dospívajícího, tak pro lidi v jeho okolí. Jak s dospívajícím komunikovat? Jak jinak vychovávat? Jak zohlednit postupnou proměnu dítěte v dospělého? Jak s dospívajícím vyjít, abychom přežili s co nejmenším úbytkem sil? A lze to vůbec?


Mgr. Jaroslava Haisová

Pedagog, klíčová pracovnice CPPR

STŘEDA 17. 1. 2018

od 8.00

6 hodin

STRAKONICE


NEBEZPEČÍ INTERNETU
Na kurzu se pěstouni seznámí s jednotlivými formami kyberkriminality, včetně nejnovějších fenoménů (zejména mobilní zařízení – smartphony a tablety) způsobem přijatelným pro začátečníky i pokročilé uživatele informačních technologií. Zvláštní pozornost bude věnována problematice sociálních sítí (zejména Facebook) a on-line počítačových her, které zažívají s nástupem dostupného mobilního internetu obrovský boom.
MgA. Jakub Pizinger 

lektor

ÚTERÝ 30. 1. 2018

od 8.00

3 hodiny

STRAKONICE


KLUB (ZPROSTŘEDKOVANÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE)

Téma tohoto kurzu není dáno předem, ale vznikne na základě aktuálních potřeb účastníků.

Mgr. Anna Němcová

Sociální pracovnice, terapeut

Mgr. Lenka Čadová

Sociální pracovnice, klíčová prac. CPPR, facilitátorka

SOBOTA 17. 2. 2018

od 8.00

6 hodin

STRAKONICE


PUBERTA
Budeme se zabývat obdobím dospívání jako jednoho z nejtěžších období života člověka. Obdobím, které je náročné jak pro dospívajícího, tak pro lidi v jeho okolí. Jak s dospívajícím komunikovat? Jak jinak vychovávat? Jak zohlednit postupnou proměnu dítěte v dospělého? Jak s dospívajícím vyjít, abychom přežili s co nejmenším úbytkem sil? A lze to vůbec?

Mgr. Jaroslava Haisová

Pedagog, klíčová pracovnice CPPR

 

SOBOTA 24. 3. 2018

od 9.00

6 hodin

ČESKÉ BUDĚJOVICE


NEBEZPEČÍ INTERNETU
Na kurzu se pěstouni seznámí s jednotlivými formami kyberkriminality, včetně nejnovějších fenoménů (zejména mobilní zařízení – smartphony a tablety) způsobem přijatelným pro začátečníky i pokročilé uživatele informačních technologií. Zvláštní pozornost bude věnována problematice sociálních sítí (zejména Facebook) a on-line počítačových her, které zažívají s nástupem dostupného mobilního internetu obrovský boom.

Ing. Petr Šmíd, DiS.

Lektor, ředitel PORTUS Prachatice o.p.s.

SOBOTA 24. 3. 2018

od 8.00

6 hodin

STRAKONICE


OSVĚDČENÉ VÝCHOVNÉ METODY
Výchova je neodmyslitelnou součástí života každé rodiny s dětmi. Na kurzu budeme diskutovat o tom, jaké výchovné metody jsme zažili sami jako děti a jaké používáme nyní. Které jsou osvědčené a kterým se raději vyhnout? Pokusíme se zjistit, jak nejlépe vychovávat dítě, abychom jeho osobnost rozvíjeli a připravovali na život.

Mgr.et Mgr. Bc. Erika Jarošová

Sociální pracovnice, klíčová pracovnice CPPR

ÚTERÝ 27. 3. 2018

od 8.00

3 hodiny

STRAKONICEKLUB (ZPROSTŘEDKOVANÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE)

Téma tohoto kurzu není dáno předem, ale vznikne na základě aktuálních potřeb účastníků.

Mgr. Anna Němcová

Sociální pracovnice, terapeut

Mgr. Lenka Čadová

Sociální pracovnice, klíčová prac. CPPR

 
SOBOTA 24. 3. 2018

od 8.00

6 hodin

STRAKONICE


 ASERTIVITA VE VÝCHOVĚ


Seznámíme se s pojmem asertivita, s asertivními pravidly a zásadami. Ukážeme si, jak tato pravidla a zásady uplatnit v praktickém životě, především v našem chování k dětem. Jak pomocí asertivního chování podporovat v dětech zodpovědnost, jak rozvíjet sebevládu a utvářet pozitivní mezilidské vztahy. Seznámíme se s manipulací: jak ji poznat, nenechat s sebou manipulovat a nemanipulovat druhými pro dosažení svých cílů.

 
Mgr. Jaroslava Haisová 

Pedagog, klíčová pracovnice CPPR 

VÍKENDOVÝ VZDĚLÁVACÍ POBYT (sobota a neděle

21. - 22. 4. 2018)

12 hodin

SOBĚŠICE


PRÁCE S IDENTITOU DÍTĚTE V PP
Pevný pocit identity (Kdo jsem? Kam patřím?)dává člověku místo ve světě a smysluplný výhled do budoucna. Děti v náhradní rodinné péči mají hledání své identity ztížené. V rámci kurzu se pěstouni dozvědí základní informace o vytváření identity člověka a úskalích, které při tom číhají na děti v náhradní rodinné péči. Podstatná část bude věnována praktickým ukázkám, jak a o čem se svými dětmi mluvit a jak jim pomoci. Do některých aktivit zapojíme děti přímo.

Mgr. et Mgr. Bc. Erika Jarošová                   Sociální pracovnice, klíčová pracovnice CPPR

Mgr. Lenka Čadová  Sociální pracovnice, klíčová prac. CPPR

Mgr. Luděk Beneš            Sociální pracovník, klíčový pracovník CPPR

PÁTEK 11. 5. 2018

od 8.00

6 hodin

STRAKONICE


PÉČE O DÍTĚ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Kurz bude zaměřen na děti, které díky svým specifikům (hyperaktivita, ADHD, poruchy chování, poruchy učení) potřebují speciální přístup ve výchově doma i při vzdělávání ve škole. Blíže se seznámíme s konkrétními projevy těchto potřeb a poruch, obtížemi v chování, co je třeba respektovat v chování dětí s těmito poruchami a co už ne. Nejvíce času budeme věnovat možnostem nápravy: jak my pěstouni můžeme svému dítěti pomoci, aby mohlo být ve škole a v životě co nejúspěšnější. Řekneme si, jak pomáhá škola a další školská zařízení, jakým způsobem jsou děti se specifickými potřebami hodnoceny. Prostor bude věnován dotazům účastníků.

Mgr. Eliška Hynková

Speciální pedagog, vedoucí PPP Strakonice

PÁTEK

18. 5. 2018 od 9.00

6 hodin

ČESKÉ BUDĚJOVICE

PÉČE O DÍTĚ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI 
Kurz bude zaměřen na děti, které díky svým specifikům (hyperaktivita, ADHD, poruchy chování, poruchy učení) potřebují speciální přístup ve výchově doma i při vzdělávání ve škole. Blíže se seznámíme s konkrétními projevy těchto potřeb a poruch, obtížemi v chování, co je třeba respektovat v chování dětí s těmito poruchami a co už ne. Nejvíce času budeme věnovat možnostem nápravy: jak my pěstouni můžeme svému dítěti pomoci, aby mohlo být ve škole a v životě co nejúspěšnější. Řekneme si, jak pomáhá škola a další školská zařízení, jakým způsobem jsou děti se specifickými potřebami hodnoceny. Prostor bude věnován dotazům účastníků.

Mgr. Eliška Hynková

Speciální pedagog, vedoucí PPP Strakonice

ÚTERÝ 29. 5. 2018

od 8.00

3 hodiny

STRAKONICE

KLUB (ZPROSTŘEDKOVANÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE) 

Téma tohoto kurzu není dáno předem, ale vznikne na základě aktuálních potřeb účastníků.

Mgr. Anna Němcová

Sociální pracovnice, terapeut

Mgr. Lenka Čadová

Sociální pracovnice, klíčová prac. CPPR, 


Více informací o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Mgr. Jaroslavu Haisovou: haisova@prevent99.cz, T: 702 169 143

Kapacita je omezena. 

Hlaste se co nejdříve mailem nebo telefonicky (haisova@prevent99.cz, 702 169 143)