Termíny kurzů na 2. pololetí 2018 - podzimDATUM A ČAS, ROZSAH,

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV KURZU. TÉMATA. STRUČNÝ POPIS OBSAHU

LEKTOŘI

SOBOTA 8. 9. 2018

od 8.00

6 hodin

STRAKONICE

TRESTY VE VÝCHOVĚ – ANO ČI NE?

Za jedno z účinných opatření ve výchově dětí je považován trest. Probereme trest z různých úhlů pohledu.  Budeme se zabývat tím, jaký je smysl trestu a co jím dítěti sdělujeme. Které tresty jsou přijatelné a které už ne? Lze vychovávat bez trestů? A další otázky mohou následovat.

Mgr. Jaroslava Haisová

Pedagog, klíčová pracovnice CPPR

 

ÚTERÝ 11. 9. 2018

od 8.00

3 hodiny

STRAKONICE

KLUB (ZPROSTŘEDKOVANÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE)

Téma tohoto kurzu není dáno předem, ale vznikne na základě aktuálních potřeb účastníků.

Mgr. Anna Němcová

Sociální pracovnice, terapeut

Mgr. Lenka Čadová

Sociální pracovnice, klíčová prac. CPPR, facilitátorka

SOBOTA  22. 9. 2018

od 9.00

6 hodin

ČESKÉ BUDĚJOVICE

PRÁCE S IDENTITOU DÍTĚTE V PP

Pevný pocit identity (Kdo jsem? Kam patřím?)dává člověku místo ve světě a smysluplný výhled do budoucna. Děti v náhradní rodinné péči mají hledání své identity ztížené. V rámci kurzu se pěstouni dozvědí základní informace o vytváření identity člověka a úskalích, které při tom číhají na děti v náhradní rodinné péči. Podstatná část bude věnována praktickým ukázkám, jak a o čem se svými dětmi mluvit a jak jim pomoci.

Mgr.et Mgr. Bc. Erika Jarošová

Sociální pracovnice, klíčová pracovnice CPPR

ÚTERÝ 23. 10. 2018

od 8.00

3 hodiny

STRAKONICE

KLUB (ZPROSTŘEDKOVANÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE)

Téma tohoto kurzu není dáno předem, ale vznikne na základě aktuálních potřeb účastníků.

Mgr. Anna Němcová

Sociální pracovnice, terapeut

Mgr. Lenka Čadová

Sociální pracovnice, klíčová prac. CPPR, facilitátorka

VÍKENDOVÝ VZDĚLÁVACÍ POBYT (sobota a neděle

13. - 14. 10. 2018)

12 hodin

SOBĚŠICE

SEBEÚCTA DÍTĚTE V NRP – jak dosáhnout toho, aby se dítě mělo rádo?

Sebeúcta hodně ovlivňuje další život lidí, jak se jim v něm daří či nedaří, jak jsou schopni přijímat nové výzvy, ale i vyrovnat se s neúspěchy. Pěstouni naleznou odpovědi na otázky: Má to dítě v NRP se sebeúctou jinak? Co všechno má vliv na vývoj sebeúcty? Jak konkrétně může pěstoun ovlivnit, aby dítě mělo vysokou sebeúctu? Jaká je moje sebeúcta, mám se rád či naopak? Pomohou pěstounovi ve výchově dítěte v NRP tělesné tresty? A jak jdou dohromady tělesné tresty a budování sebeúcty dítěte?

Mgr. Johana Mertová

Sociální pracovnice,

facilitátorka

VÍKENDOVÝ VZDĚLÁVACÍ POBYT (sobota a neděle

10. - 11. 11. 2018)

12 hodin

SOBĚŠICE

JAK VYTVÁŘET A ZLEPŠOVAT VZTAH S DÍTĚTEM?

Každý den jsme zavaleni úkoly a povinnostmi, které musíme my i naše děti plnit. Pro vytvoření hezkého a pevného vztahu s přijatým dítětem je ale velmi důležité trávit společně příjemné chvíle.

Na kurzu si řekneme, jak důležitou roli mají hry a doteky v našem životě, vysvětlíme, jak to funguje. Zejména si budeme ale jednotlivé aktivity a hry ukazovat a zkoušet si je přímo s dětmi.

 

Mgr. Anna Němcová

Sociální pracovnice, terapeut

Mgr. Jaroslava Haisová

Pedagog, klíčová pracovnice CPPR

 

ČTVRTEK 22.11. 2018

od 8.00

6 hodin

STRAKONICE

PRÁCE S IDENTITOU DÍTĚTE V PP

Pevný pocit identity (Kdo jsem? Kam patřím?)dává člověku místo ve světě a smysluplný výhled do budoucna. Děti v náhradní rodinné péči mají hledání své identity ztížené. V rámci kurzu se pěstouni dozvědí základní informace o vytváření identity člověka a úskalích, které při tom číhají na děti v náhradní rodinné péči. Podstatná část bude věnována praktickým ukázkám, jak a o čem se svými dětmi mluvit a jak jim pomoci.

 

Mgr.et Mgr. Bc. Erika Jarošová

Sociální pracovnice, klíčová pracovnice CPPR

SOBOTA  24.11. 2018

od 9.00

6 hodin

ČESKÉ BUDĚJOVICE

ASERTIVITA VE VÝCHOVĚ

Seznámíme se s pojmem asertivita, s asertivními pravidly a zásadami. Ukážeme si, jak tato pravidla a zásady uplatnit v praktickém životě, především v našem  chování k dětem.  Jak pomocí asertivního chování podporovat v dětech zodpovědnost, jak rozvíjet sebevládu a utvářet pozitivní mezilidské vztahy. Seznámíme se s manipulací: jak ji poznat, nenechat s sebou manipulovat a nemanipulovat druhými pro dosažení svých cílů.

 

Mgr. Jaroslava Haisová

Pedagog, klíčová pracovnice CPPR

 

ÚTERÝ 11. 12. 2018

od 8.00

3 hodiny

STRAKONICE

KLUB (ZPROSTŘEDKOVANÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE)

Téma tohoto kurzu není dáno předem, ale vznikne na základě aktuálních potřeb účastníků.

Mgr. Anna Němcová

Sociální pracovnice, terapeut

Mgr. Lenka Čadová

Sociální pracovnice, klíčová prac. CPPR, facilitátorka


Hlaste se co nejdříve mailem nebo telefonicky (haisova@prevent99.cz, 702 169 143)

Více informací o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Mgr. Jaroslavu Haisovou.
Kapacita je omezena.

NOVINKA!!!
Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,-Kč/6 hodinový kurz/osoba.