Termíny kurzů na 1. pololetí 2019 - zima, jaroDATUM A ČAS, ROZSAH,

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV KURZU. TÉMATA. STRUČNÝ POPIS OBSAHU

LEKTOŘI

SOBOTA 

26.1.2019 od 8.00

6 hodin

STRAKONICE

UKONČENÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Pěstounská péče je už ze své podstaty pro dítě dočasným řešením. Budeme si společně povídat o tom, jakým způsobem a kdy pěstounská péče končí a co ukončení pěstounství znamená pro pěstouny a co přinese dítěti. 

Mgr.et Mgr. Bc. Erika Jarošová

Klíčová sociální pracovnice, CPPR

ČTVRTEK 7.2.2019

od 8.00

3 hodiny

STRAKONICE

KLUB (ZPROSTŘEDKOVANÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE)

Téma tohoto kurzu není dáno předem, ale vznikne na základě aktuálních potřeb účastníků.

Mgr. Anna Němcová

Sociální pracovnice, terapeut

Mgr. Lenka Čadová

klíčová sociální pracovnice CPPR

SOBOTA  16.2.2019

od 9.00

6 hodin

ČESKÉ BUDĚJOVICE

TRESTY VE VÝCHOVĚ

Za jedno z účinných opatření ve výchově dětí je považován trest. Probereme trest z různých úhlů pohledu.  Budeme se zabývat tím, jaký je smysl trestu a co jím dítěti sdělujeme. Které tresty jsou přijatelné a které už ne? Lze vychovávat bez trestů? A další otázky mohou následovat. 

Mgr. Jaroslava Haisová

Pedagog, klíčová pracovnice CPPR

 

PÁTEK 22. 2.2019

od 8.00

6 hodin

STRAKONICE

NÁSTRAHY SVĚTA MÉDIÍ

Setkání nabídne pohled do světa některých médií ( TV, tiskoviny, internet). Nabídne vysvětlení pojmů Fake news, dezinformace, hoax. Na konkrétních příkladech ukáže několik manipulativních nástrojů a nabídne způsoby, jak před takovými manipulacemi bránit sebe i dítě. Společně se podíváme na několik videoukázek a fotografií a ukážeme si, jak snadné je druhé ovlivnit. 

Josef Hruška

Lektor primární prevence a zážitkových kurzů

ČTVRTEK 28.3.2019

od 8.00

3 hodiny

STRAKONICE

KLUB (ZPROSTŘEDKOVANÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE)

Téma tohoto kurzu není dáno předem, ale vznikne na základě aktuálních potřeb účastníků.

Mgr. Anna Němcová

Sociální pracovnice, terapeut

Mgr. Lenka Čadová

klíčová sociální pracovnice CPPR

SOBOTA a NEDĚLE 6.-7.4.2019

12 hodin

SOBĚŠICE

PĚSTOUNSTVÍ TAK, JAK HO ZNÁTE.

Během tohoto víkendového vzdělávání se budeme věnovat těm nejběžnějším situacím, které jako pěstouni zažíváte. Situace, které je obtížné sdílet s těmi, kteří dítě v pěstounské péči nemají. Nemusejí je totiž řešit. Využijeme toho, že se na jednom místě sejde skupina expertů na pěstounství. Nikoli teoretiků ale 100% praktiků. Vás.

Co je cílem kurzu? Naučit se něco ze zkušenosti ostatních. Hledání možných řešení běžných situací. Inspirace. Hledání porozumění. Zažít podporu od těch, kteří v tom také jedou. Minimum teorie, žádný dataprojektor. Užít si společnost lidí s podobnou zkušeností. Relaxovat. Být spolu.  

Mgr. Martina Brožová

Psycholožka

Bc. Martin Klajn

andragog

SOBOTA 

13.4.2019 od 8.00

6 hodin

STRAKONICE

POZITIVNÍ HODNOCENÍ VE VÝCHOVĚ DÍTĚTE

Na kurzu se budeme zabývat odpověďmi především na tyto otázky: Jak pozitivní hodnocení dítěte ovlivňuje jeho výchovu?Jaký dopad má na osobnost dítěte? Jak se odráží na vzájemném vztahu mezi dítětem a rodičem (vychovatelem), na vztazích v rodině? Jakým způsobem můžeme vyjadřovat pozitivní hodnocení (praktické ukázky)?Existuje míra pozitivního hodnocení (abychom to nepřehnali)? 

A dalšími, které v průběhu kurzu přijdou. 

Mgr. Jaroslava Haisová

Pedagog, klíčová pracovnice CPPR

 

ÚTERÝ 14.5.2019

od 8.00

6 hodin

STRAKONICE

KONTAKT DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI S RODIČI (RODINOU)

Kontakt dítěte s jeho rodiči nebo i širší rodinou je téma, o kterém se hodně mluví a zároveň je kolem něj spoustu obav i očekávání. Kontakt by měl být pro dítě přínosný a smysluplný, nejen naplňovat zákonné právo na kontakt.

Na kurzu budeme mluvit o různých typech a způsobech kontaktu i o tom, co takový kontakt přináší dítěti a pěstounské rodině. Prostor bude na sdílení zkušeností, zážitků i obav. Ujasníme si, jaké principy kontaktu jsou důležité a osvědčené. 

Mgr. Anna Němcová

Sociální pracovnice, terapeut

 

SOBOTA 18.5.2019

od 9.00

6 hodin

ČESKÉ BUDĚJOVICE

UKONČENÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Pěstounská péče je už ze své podstaty pro dítě dočasným řešením. Budeme si společně povídat o tom, jakým způsobem a kdy pěstounská péče končí a co ukončení pěstounství znamená pro pěstouny a co přinese dítěti.

Mgr.et Mgr. Bc. Erika Jarošová

klíčová sociální pracovnice, CPPR

ČTVRTEK 6.6.2019

od 8.00

3 hodiny

STRAKONICE

KLUB (ZPROSTŘEDKOVANÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE)

Téma tohoto kurzu není dáno předem, ale vznikne na základě aktuálních potřeb účastníků.

Mgr. Anna Němcová

Sociální pracovnice, terapeut

Mgr. Lenka Čadová

klíčová sociální pracovnice CPPR

Hlaste se co nejdříve mailem nebo telefonicky (haisova@prevent99.cz, 702 169 143)

Více informací o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Mgr. Jaroslavu Haisovou. Kapacita je omezena.

NOVINKA!!!
Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,-Kč/6 hodinový kurz/osoba.